Sophia Goldman | Samtalsterapi
15284
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15284,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Samtalsterapi i Stockholm

Klienter väljer ofta att gå i individuell terapi eller parterapi på grund av livsförändringar eller
behov av mer välmående. Terapin ger stöd att bearbeta och hantera förändringar och svårigheter.
Du är varmt välkommen att kontakta mig om du söker samtalsterapi i Stockholm.

Livet utmanar oss regelbundet genom att bjuda på olika typer av svårigheter och kriser. När vi helhjärtat möter och tar oss an livets utmaningar växer vi som allra mest. Genom samtalsterapi får vi stöd i att ta oss loss och komma vidare, samtidigt som vi realiserar mer av vår personliga potential. Samtalsterapi bidrar till att uppleva mer närvaro, inre frid, frihet, trygghet och mening. Det ger medvetenhet och verktyg att förstå, förändra, fatta beslut och att förhålla dig på nya sätt. Det ger dig redskap att mera välja och formge det liv du vill leva, det liv som du längtar efter. Terapi hjälper dig att på nytt definiera ditt syfte, dina värderingar, dina glädjeämnen och dina relationer. Terapi innebär inre utforskande och upptäcktsresande. Detta leder till nya perspektiv, mer medvetna val, personlig mognad och mer livstillfredsställelse. Samtalsterapi är ofta den bästa investeringen i livet, och det mest insiktsfulla beslutet i en utmanande situation.

Livsförändringar

 

Under livets faser sker många utmanande livsförändringar. Förr eller senare drabbas alla av förlust, sorg och kris. Oro, ångest, depression, nedstämdhet, stress och utbrändhet är vanligt i alla åldrar. Ibland behöver vi förändra gamla strukturer, mönster och förhållningssätt som inte fungerar, i livet i stort eller i våra relationer. Samtalsterapi bidrar till större insikt och kraft att agera, oavsett vilka livsfrågorna är. Livsförändringar upplevs ofta som skrämmande i början. I samtalsterapi är det lättare att undersöka och få klarhet kring det som känns svårt. Som terapeut ger jag dig empatiskt stöd i att på djupet förstå och acceptera din situation, dina utmaningar och dina möjligheter. Min uppgift är att stärka din handlingskraft att förändra, i det inre och i det yttre. Att stärka din förmåga att hitta nya vägar som inspirerar dig, och sätta gränser som skyddar dig.

Teman i terapi

 

Oro, rädsla, ångest, ilska
Relationsproblematik
Separation, skilsmässa
Ensamhet & ilska i relation
Bristande glädje och lust
Förlust, sorgbearbetning
Depression, nedstämdhet
Stress, utbrändhet, livskris
Social ängslan, social fobi
Självkänsla, självförtroende
Livs- eller beteendemönster
Livsbalans, personligt växande
Hitta en ny livsinriktning
Existentiella frågor

 

Läs mer om Arbetsmetod >

”You can’t stop the waves, but you can learn to surf.” Jon Kabat-Zinn