Sophia Goldman | Psykosyntes
16387
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16387,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Självförverkligandets psykologi

Psykosyntes är en dynamisk utgångspunkt för mänskligt och organisatoriskt växande.
Syftet är att individen mår och fungerar bättre i relation till sig själv och sin omvärld.
Individens alla aspekter integreras till en mer harmonisk och kraftfull helhet.

Den italienska psykiatrikern och läkaren Roberto Assagioli (1888-1974) grundade psykosyntesen för snart hundra år sedan. Syftet var att skapa ett väl fungerande samspel mellan hela människans system – kropp, själ, känslor och intellekt. Assagioli integrerade tekniker från olika psykologiska skolor, filosofi, religion, medicin och vetenskap. Psykosyntes är en psykologi inriktad på det mänskliga självförverkligandet. Självförverkligade är ofta ett bakomliggande syfte i terapin som utvecklas parallellt med mer omedelbara syften som att bearbeta rädsla, sorg eller ilska, förändra ett beteendemönster eller hantera en utmaning. Centralt för att realisera vår potential är vår medvetenhet, acceptans, empati och vilja – i relation till oss själva, andra människor och livet. Psykosyntesens helhetstänkande utgör idag en dynamisk utgångspunkt för personlig, mellanmänsklig och organisatorisk utveckling.

Psykosyntesens process

 

Psykosyntes är processen där individens alla delar och aspekter integreras till en mer harmonisk helhet. Terapeutens syfte är att stödja individens förmåga att må och fungera bättre. Att samarbeta med och förstärka varje individs naturliga inre utvecklingsprocess. Att vägleda individen på livsresan, så att den hittar sina egna vägar. Att stödja klienten i att upptäcka och uttrycka sin potential ytterligare. Att bidra till att den förflyttar sig till nästa steg på sin unika utvecklingskurva. Psykosyntesen uppmanar varje individ att fokusera på vad som är viktigt, meningsfullt och glädjande i livet. Den erbjuder metoder för att bearbeta och hantera smärta och svårigheter. Den erbjuder även metoder för att förstärka individens medvetenhet, syfte, värden, behov och vilja. Som samtalsterapeut är jag vägledare på din resa. Intentionen är att du själv, med tiden, blir din egen bästa terapeut.

Utveckling genom smärta

 

Psykologisk smärta handlar ofta om otillfredsställda behov, nedtryckta känslor och brist på medveten närvaro. Behov och känslor behöver uppmärksammas, mötas medvetet och uttryckas istället för att undvikas. Psykosyntesen uppmuntrar individen att se smärta, tillkortakommanden och personliga svårigheter som en betydelsefull möjlighet till personlig utveckling. Inbäddat i svårigheterna finns individens viktigaste frön till växande. För att realisera sin fulla potential är det avgörande att helhjärtat möta och försöka hantera sina utmaningar, hinder och begränsningar. Psykosyntesen respekterar och högaktar varje människas naturliga väsen, uttryck, förmågor, svårigheter, smärta, evolutionära impulser, växande och nödvändiga bidrag till helheten. Psykosyntes är ett holistiskt seende med stor ödmjukhet inför livets skörhet, storhet och komplexitet.

Växande genom kärlek

 

En icke-empatisk miljö leder ofta till att människor upplever ensamhet, isolering, separation, övergivenhet, tomhet, sorg, skam, skuld, mm. En missriktad och livslång jakt efter trygghet, tillhörighet och tillfredsställelse som aldrig helt får sin fullbordan, är också vanliga konsekvenser. Kärlek och empati är på många sätt det mest betydelsefulla livsinnehållet för människan, från födseln och livet igenom. Varje människa behöver bli uppmärksammad, förstådd och älskad av sin empatiska omgivning för att växa och leva fullt ut. Jaget stärks när kärleken möjliggör den inre introspektion som leder till mer klarhet och medvetenhet om sig själv, sin vilja och sin omgivning. Människan blomstrar när den har en respektfull och empatisk kommunikation med sina medmänniskor och med sig själv. Denna möjliggör att livsresan utvecklas med alltmer grace och fullbordande.

Växandets faser

 

IDENTIFIKATION – Terapeuten stöder klienten att medvetandegöra och identifiera tankar, känslor, behov, beteenden, mönster, problem och möjligheter.
ACCEPTANS – Klienten observerar, förstår och accepterar fullt ut sin nuvarande verklighet, livssituation, tankar, känslor, behov, beteenden, mönster, utmaningar och möjligheter.
INTEGRATION – Nya insikter testas, appliceras och integreras. Arbete med personlighetens strategier, uttryck, vilja, behov, styrkor, svagheter, begränsningar och möjligheter.
TRANSFORMATION – Klientens förhållningssätt och agerande transformeras. Klienten tar ansvar för viktiga behov, uttrycker sin innersta vilja och skapar nya livsmönster. Skifte och syntes äger rum i arbetet med personlighetens strategier och uttryck.

“There is no certainty; there is only adventure.” Roberto Assagioli