Sophia Goldman | NVC & Mindfulness
16389
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16389,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Livsbejakande förhållningssätt

NVC framhåller att medvetenhet om behov möjliggör kontakt med vår kärna, livskraft
och mänsklighet. Mindfulness betonar att medvetenhet i nuet är det mest avgörande
för kontakt med verkligheten, oss själva, vårt inre, vårt välmående och växande.

Båda förhållningssätt är förenliga och berikar varandra. Nonviolent Communication, NVC, används världen över av privatpersoner och organisationer i många syften. Exempelvis för att förbättra ömsesidig förståelse, empatisk kommunikation, samarbete, nära relationer och sociala problem. NVC används även som ett verktyg för medling i konflikter mellan individer, grupper, organisationer och länder. För många är NVC ett sätt att leva, relatera och kommunicera. Mindfulness kan också ses som en livsattityd och livsstil. Genom att träna på medveten närvaro förbättras uppmärksamhet, sinnesnärvaro, förståelse och acceptans av verkligheten. Detta bidrar till större möjlighet att påverka nuet genom att välja sitt agerande, istället för att reagera automatiskt och omedvetet som på autopilot. Man tränar också upp sin förmåga att släppa taget om de utmaningar man inte kan påverka i nuet. Svårigheter undviks inte, de adresseras när de inträffar eller behöver hanteras. Långvarig träning av medveten närvaro medför vetenskapligt bevisade förändringar i hjärnans struktur och funktionssätt.

Nonviolent communication, NVC

 

Den amerikanska psykologen, Dr Marshall Rosenberg, har skapat NVC. Det är ett förhållningssätt och språk med fokus på medvetenhet om egna och andras behov, känslor och önskningar. Empatisk och ärlig kommunikation kring dessa fördjupar förståelsen och kontakten med oss själva och andra. Grundläggande för NVC är antagandet om att människors handlingar kontinuerligt drivs av motivet att tillgodose behov. När dessa behov medvetandegörs och bekräftas innebär det en gemensam utgångspunkt för fördjupad förståelse, kontakt och samarbete.  Detta bidrar till att överbrygga människors olikheter, och en upplevelse av mer medkänsla. Centralt för NVC är att all kommunikation kring känslor och behov sker utan att uttrycka krav eller kritik. Detta möjliggör mer öppenhet och sårbarhet i relationen. Kreativiteten frigörs och utrymmet för nya lösningar växer.

Mindfulness

 

Mindfulness eller medveten närvaro innebär att medkännande men opartiskt observera det som pågår i nuet och att beskriva upplevelsen. Att vara avsiktligt uppmärksam på det som sker, i det inre och det yttre, utan att tolka, värdera, döma, kritisera eller projicera. Man iakttar tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser, synintryck, ljud, smaker, dofter, människor, saker, situationer och skeenden i omgivningen, utan att blicka framåt eller bakåt. Detta leder till mindre ältande av tidigare och framtida händelser. Mindfulness används inom alltfler behandlingsområden, inklusive stress, oro, ångest, nedstämdhet, depression, smärta, sorg, vilsenhet, dålig självkänsla, relationsproblem, fobier, diagnos av sjukdom, anhörigstöd, mm. Mindfulness är ett buddhistiskt begrepp ursprungligen som har utvecklats vidare av Professor Jon Kabat-Zinn med flera.

“In this universe it is love that binds everything together.” Amma