Sophia Goldman | Coaching
16510
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16510,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Samtalscoaching i Stockholm

Coaching underlättar för klienter att växa och därigenom uppleva ökad livskvalitet.
De får effektivt stöd i att realisera sina latenta resurser och förmågor. Detta leder till
att klienter finner sina egna vägar att nå sina valda mål, på de sätt som bäst passar dem.

Lever du det liv du vill leva? Vill du få ut mer av livet, privat eller professionellt? Vad längtar du efter? Vad är ditt nästa steg, i privatlivet eller i arbetslivet? Har du svårt att nå dina mål? Har du svårt att njuta av dina framgångar? Vill du uppleva mer välmående och mening? Vill du nå mål som stämmer överens med dina viktigaste värderingar? Coaching kan ge svar på dessa och många andra viktiga frågor. Coaching stöder dig att mer effektivt nå dina mål och möta dina behov. Coaching erbjuder dig personlig utveckling, förändring och förnyelse. Idag används coaching mer än någonsin, både privat och professionellt. Det förväntas av oss att vi är vårt bästa jag och att vi utvecklas kontinuerligt, i vårt snabbt föränderliga och konkurrensutsatta samhälle. Jag arbetar kognitivt och lösningsfokuserat med förändring av tankeprocesser och beteende. Om du söker en samtalscoach i Stockholm är du varmt välkommen att kontakta mig.

Coachingens förtjänster

 

Förtjänsterna med coaching brukar snabbt bli tydliga både för klienten själv och klientens omgivning. Med större fokus på dina mål och ditt växande tar du mer plats i ditt eget liv. Du får ett ökat fokus på att prioritera din tid rätt och att sätta gränser i enlighet med dina mål. Detta frigör mycket kraft, energi och motivation. Du blir effektivare och skapar en bättre balans mellan arbete och fritid. Du hanterar också hinder och utmaningar smidigare, när du blir tydligare och mer fokuserad. Sammantaget blir effekten av coaching att du lättare når dina mål, får bättre resultat även inom andra områden, och upplever ökat välbefinnande. Coaching har använts framgångsrikt i tusentals år. Den grekiska filosofen Sokrates anses vara den första coachen. Han förordade självkännedom och ökad medvetenhet som det första steget till en önskad förändring. Att agera är nästa steg.

Coachingprocessen

 

I coaching börjar vi med ett förutsättningslöst första möte där vi tillsammans undersöker ditt nuläge, dina behov, och vilka mål du vill uppnå i framtiden. Vi kartlägger dina resurser, möjligheter, styrkor och vilja. Vi identifierar även hinder och utmaningar. Därefter lägger vi upp en handlingsplan som modifieras och uppdateras under hela processen. Uppföljning är centralt. Under processen får du verktyg som hjälper dig att realisera dina möjligheter och att övervinna dina hinder. Som coach agerar jag samtalspartner och bollplank. Min uppgift är att utforska, stödja, motivera, uppmuntra, utmana och fira tillsammans med dig. Metoden är frågor samt olika verktyg. Processen underlättar för dig att hitta din egen väg att nå dina mål, på de sätt som bäst passar dig. Coaching är en kraftfull metod eftersom den ger individer stöd att utveckla och realisera sina latenta resurser och förmågor.

Typiska steg i coaching

 

1.     Nuläge
Hur ser din situation ut nu, privat och professionellt?

 

2.     Önskat läge
Vad längtar du efter? Vilka är dina mål?

 

3.     Motivation
Varför är dessa mål så viktiga för dig?

 

4.     Hinder
Vad hindrar dig från att uppnå dina mål?

 

5.     Resurser
Vilka resurser och kvaliteter behöver du, för att övervinna dina hinder och utmaningar?

 

6.     Handlingsplan
Vilka åtgärder vidtar du för att realisera dina mål?

Typiska teman inom coaching

 

Karriärutveckling, motivation i yrkesrollen
Kommunikationsträning, förbättra relationer
Effektiv tidsplanering och uppföljning
Stresshantering, hållbar ambitionsnivå
Konflikthantering, krishantering
Ledarskapscoaching, medarbetarcoaching
Förändrad arbetssituation, livsstilsförändringar
Nästa steg i privatlivet eller i yrkesrollen
Nå din fulla potential, förverkliga drömmar
Förbättra självkänslan och självförtroendet
Nya vägval i livet, utveckla nya färdigheter
Förändra invanda beteendemönster
Utveckla intresseområden och hobbies
Utveckla sociala aktiviteter och kontakt
Förbättra träning, kost och hälsa
Balans, glädje och mening i vardagen

”It’s time to start living the life you’ve imagined.” Henry James